Fix Outlook-submappen verschijnen niet in de cachemodus-Kan pst-bestand niet openen

Fix Outlook-submappen verschijnen niet in cachemodus

Microsoft Outlook wordt gebruikt voor zowel software voor meerdere gebruikers als voor stand-alone applicatiesoftware. Het wordt ook gebruikt om uw agenda te beheren, uw taken bij te houden, e-mailberichten te verzenden en te ontvangen en uw contacten op te slaan en te nummeren. Het is een robuuste en betrouwbare e-mailbeheerclient die zowel offline als online modi biedt, ook wel bekend als de cachemodus. De gebruikers kunnen submappen en mappen voor e-mail maken om hun e-mail snel in de client op te slaan en te beheren. Als u merkt dat Outlook-submappen niet verschijnen in de cachemodus, worden er fouten weergegeven die voornamelijk worden veroorzaakt doordat het OST-bestand beschadigd is. We gaan bespreken hoe u de Outlook-submap kunt repareren die niet in de cachemodus verschijnt.

Wat zijn de oorzaken van het niet verschijnen van de Outlook-submappen in de cachemodus?

Er zijn veel soorten redenen waarom de Outlook-submappen niet in de cachemodus verschijnen, zoals:

 • Vanwege uitgeschakelde instellingen
 • OST-bestand (open storage table) is beschadigd.
 • Door slechte internetverbinding
 • Probleem met een beschadigd gegevensbestand.
 • De grotere grootte van het bestand (OST).
 • Storing in de synchronisatie.

Hoe repareer ik Outlook-submappen die niet in de cachemodus verschijnen?

Er zijn enkele veelgebruikte methoden om het probleem met de Outlook-cachemodus op te lossen, zoals:

Eerste stap: de cachemodus uitschakelen.

 • U gaat naar het dialoogvenster voor Accountinstellingen.
 • De gebruikers kunnen het exchange-account kiezen waarvan ze de cachemodus willen uitschakelen.
 • U gaat naar de optie e-mailtab en selecteert ook wijzigen.
 • De gebruikers kunnen Account wijzigen tonen.
 • U gaat naar het vak met de naam om weer te geven onder Exchange-modus met cache gebruiken.
 • Voeg nu een klik toe om het vinkje te verwijderen.
 • U kunt de volgende optie selecteren.
 • De gebruikers kunnen het pop-upvenster van Microsoft Outlook opnieuw weergeven en op OK klikken.
 • Na het voltooien van het proces en het opnieuw starten van Outlook.

Tweede stap: een nieuw MS Outlook-profiel maken

 • Ga naar Configuratiescherm en druk op Mail.
 • Na het indrukken van de mail de profielen tonen en vervolgens op toevoegen klikken.
 • U moet een naam voor uw profiel invoeren
 • en klik op ok.
 • U gaat de wizard volgen om uw MS Outlook-account opnieuw toe te voegen.
 • Er wordt dan een nieuw profiel aangemaakt
 • Controleer na het voltooien van het proces al uw submappen en e-mailitems.

Derde stap: het downloaden van gedeelde mappen inschakelen

 • Open de MS Outlook-toepassing.
 • U gaat naar het bestand Accountinstellingen.
 • De gebruikers kunnen het e-mailprofiel selecteren en vervolgens op wijzigen klikken.
 • U kunt meer instellingen weergeven.
 • En, klik dan op.
 • U klikt op geavanceerd en schakelt vervolgens het selectievakje Gedeelde mappen downloaden in.

Conclusie:

Er zijn enkele methoden en meerdere oplossingen om de Outlook-submap op te lossen die niet in het cachemodus-probleem verschijnt, dit zijn handmatige tips en trucs. Als u nog steeds geconfronteerd wordt met Outlook Subfolder toont het probleem met de cachemodus niet, dan moeten gebruikers kiezen voor fotoherstelsoftware van derden.

Klik hier om software te downloaden en fix Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode Error

Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode is verantwoordelijk voor het veroorzaken van deze fouten!
0x00000078, 0x0000006C, 0x0000006D, 0x80242005 WU_E_UH_WRONGHANDLER An operation did not complete because the wrong handler was specified., 0x1000008E, 0xf0804CBS_E_OPEN_FAILED the update could not be found or could not be opened, 0x000000FE, 0x0000003D, 0x80248000 WU_E_DS_SHUTDOWN An operation failed because Windows Update Agent is shutting down.

Krijgt u een probleem als Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode met betrekking tot uw pst-bestand

Si se enfrenta a problemas como Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode, entonces su pst está dañado o dañado. Necesitas reparar tu pst dañado / dañado para recuperar todo tu correo electrónico, archivos adjuntos, contenido, revistas, notas, tareas y calendarios. Problema como Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode puede crear sus correos electrónicos importantes para corromperse o perder, por lo que debe tener cuidado al utilizar su servicio de correo electrónico. PST es un almacenamiento de base de datos de Microsoft Outlook cliente de correo electrónico que es ampliamente utilizado en todo el mundo. Es muy popular ya veces genera errores como Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode que debe ser observado detenidamente para evitar la corrupción o el daño del correo electrónico. Si usted se enfrenta a un problema similar como Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode entonces usted debe saber cuáles son las principales razones de la causa del problema que está haciendo su PST corruptos.

Belangrijkste redenen die verantwoordelijk zijn voor Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode Probleem in PST-bestand

Dit zijn de belangrijkste redenen die achterwege komen om uw PST-bestand en generatie Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode probleem te beschadigen en te beschadigen. U moet naar deze factoren kijken die verantwoordelijk zijn voor uw corruptie van uw PST-bestand en proberen te vermijden dat deze omstandigheden in de toekomst veilig zijn. Deze handleiding geeft u een kort overzicht van diverse problemen die verband houden met de oorzaak van onverwachte Outlook niet-functionerende. Kijk en kijk uit de buurt van het Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode probleem.

Hardware problemen:

Er zijn tijden wanneer uw hardware de gegevens van uw PST-bestand niet opslaat of overdraagt, dit leidt tot corruptie van PST-bestanden en e-mailverlies. Meer of minder zal dit ook het probleem opleveren als Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode. Hardwarefout is voornamelijk van 3 types:

Storing van gegevensopslagapparaat:

Er zijn tijden wanneer uw harde schijf slechte sectoren heeft en bij toeval worden uw pst-bestanden opgeslagen op die slechte sectoren, zodat u de fout als Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode begint te krijgen. Het zal bijna onmogelijk zijn om uw e-mail pst-gegevens van slechte sectoren te lezen, wat resulteert in corrupt pst-bestand.

Netwerkapparaat mislukking:

In bedrijfshuizen zijn er kans dat uw PST-bestand zich op de netwerkserver bevindt en u probeert daar toegang te krijgen via uw clientcomputer. Er is een kans dat er een fout is in netwerkhardware zoals routers, kaarten, hubs of andere fouten die ertoe kunnen leiden dat uw pst-bestand beschadigd en beschadigd raakt. Meer waarschijnlijk krijgt u een fout zoals Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode

Onverwachte stroomuitval:

Terwijl u aan uw e-mailclient werkt en toegang heeft tot uw PST-bestand en er plotselinge stroomstoring optreedt, kan dit ertoe leiden dat uw PST corrupt wordt.
Dit zijn de belangrijkste drie hardware redenen die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode probleem. Maar als u voorzorgsmaatregelen treft, dan kan dit vermeden worden. Maatregelen zoals Krijg de beste UPS voor stroomstoring. Gebruik de beste en betrouwbare netwerkhardware om netwerkfout te minimaliseren. Controleer altijd voor slechte sectoren en repareer het. Deze kunnen uw kansen op PST-bestand corruptie minimaliseren.

Software Redenen:

Er zijn softwareproblemen die ook leiden tot PST-schade. We zullen in detail over de diverse softwareproblemen bespreken die leiden tot Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode Probleem. Als u het in uw gedachten opmerkt, kunt u deze problemen zeker vermijden:

Klik hier om software te downloaden en fix Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode Error

Besturingssysteem herstel fout:

Er zijn tijden wanneer uw systeembestanden beschadigd raken en u probeert ze te herstellen door gegevensherstel software of sommige data recovery services. Dit soort data recovery software kan ervoor zorgen dat uw PST-bestanden beschadigd raken of beschadigd raken.

De reden achter de corruptie is:

 • De bestandssysteemfout veroorzaakt ook fout in PST-bestanden die niet worden hersteld door data recovery software waardoor fout als Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode wordt veroorzaakt en uw pst-gegevens beschadigt.
 • De zijn data recovery software of service en niet expertise in het herstellen van verloren pst-bestanden. Dus als gevolg daarvan maken ze bewust of onbewust de situatie slechter met betrekking tot pst-bestanden.

Dus als u een dataverlies hebt, moet u de software of service gebruiken om de problemen zoals Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode te voorkomen, wat pst-bestand corruptie tot gevolg heeft.

Virus Attack: Virussen kunnen uw pst-bestanden beschadigen of ontoegankelijk maken. Het downloaden van bestanden van onbetrouwbare bronnen of het gebruik van pen drives zonder te controleren kan ervoor zorgen dat het virus uw pst beschadigt en resulteert in Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode fout bij het verlies van gegevens.

Uiterlijk afsluiten van Outlook: Het is altijd raadzaam om uw bestanden op te slaan en uw vooruitzichten te sluiten door de knop af te sluiten of te sluiten. U moet onverwacht of abnormaal outlook nooit sluiten, waardoor uw pst-bestanden corrupt en ontoegankelijk worden. Dit kan ook leiden tot problemen zoals Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode

2GB pst size error: In eerste instantie was het nooit gedacht dat mensen Outlook gebruiken als primaire e-mailclient en de database zal meer dan 2 GB zijn. Het was geprogrammeerd om oorspronkelijk 2 GB data op te slaan, maar als gebruik groeide de gegevensopslag ook te groot en werd PST beschadigd als de grootte groter was dan 2 GB. Maar dit kan opgelost worden door een aantal fixes en handmatige methodes.

Dit zijn de belangrijkste redenen van pst-bestandkorrupsie. U kunt zowel hardware als softwareproblemen vermijden om veilig te zijn van Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode probleem. Maar als u geconfronteerd wordt met Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode, wat zijn de algemene symptomen die u vertellen dat u moet handelen om uw pst-bestand op te slaan. We zullen nu de verschillende symptomen bespreken die u zullen laten weten dat uw outloook probleem geeft en u er moet kijken. Dit zijn de algemene symptomen:

Verschillende symptomen die het Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode probleem in uw vooruitzichten kunnen veroorzaken

 • Error display zoals zzz.pst is geen persoonlijk mappen bestand
 • Als een of meer parameters niet geldig zijn, kunnen items niet worden verplaatst of de werking niet kan worden voltooid.
 • As origineel werd verplaatst of verwijderd of toegang werd geweigerd, zodat items niet kunnen worden verplaatst of de operatie niet kon voltooien.
 • Als het al verplaatst of verwijderd is of toegang is geweigerd, kunnen items niet worden verplaatst of de operatie niet kan worden voltooid.
 • File ZZZ.pst kan niet gevonden worden
 • File zzz.pst kon niet worden geopend, niet in staat om map weer te geven.
 • 0x80040116 fout: zzz.pst is niet toegankelijk.
 • Microsoft Outlook heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak.
 • Cyclic redundantiecontrolefout: Bestand zzz.pst kan niet worden geopend.
 • File zzz.pst kan niet geopend worden. Kan de map niet uitbreiden. De set van de mappen kan niet geopend worden
 • Er zijn fouten in het zzz.pst bestand. U moet Outlook en het Inbox Repair Tool (scanpst.exe) stoppen om bestanden te diagnosticeren en te repareren voor een fout.

Al deze symptomen vertellen dat u problemen hebt met het probleem van Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode en u moet handelen voordat het te laat is.

Welke maatregelen of voorzorgsmaatregelen u kunt nemen om Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode fout en corruptie van PST-bestand te voorkomen

Hier worden de voorzorgsmaatregelen besproken die u zullen helpen voorkomen dat u Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode probleem krijgt en u verhindert van corruptie of beschadiging of uw PST-bestand. Volg deze maatregelen om uw Outlook-e-mailclient veilig te houden:

Houd veilige limiet voor Outlook PST-bestand: zoals we weten dat Outlook 2003 en 2007 20GB-bestanden ondersteunen en Outlook 2010, 3013 en 2016 ondersteunt 50 GB-bestanden, maar we mogen geen pst-bestanden meer dan 10 GB laden. Dit voorkomt dat je pst-bestand wordt verwijderd


Verdeel de e-mailbelasting: vanuit Outlook 2003 en hoger is er een mogelijkheid om talloze PST-bestanden te maken. Dus u moet verschillende pst-bestanden maken en e-mailberichten in elk van hen overbrengen om de grootte laag van elk pst-bestand te houden. Dit helpt je pst gezond te houden.


Onder 2GB voor PST 2002: Houd uw PST-bestand voor Outlook 2002 onder 2 GB, zodat het wordt beschadigd en de Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode fout veroorzaakt.


Niet abnormaal sluiten: sluit nooit uitzichten abnormaal, het zal leiden tot pst-bestanden corruptie.


Vermijd opslaan op server: voorkom opslaan van PST-bestand op server in plaats daarvan opslaan op lokale computer. Het zal voorkomen dat uw PST-bestand wordt beschadigd.


Wees voorzichtig met de aanval van het virus: Krijg een goede antivirus geïnstalleerd om te voorkomen dat uw pst wordt beschadigd.

Als u deze eenvoudige stappen volgt, kunt u uw pst-bestanden gezond houden en u wordt niet lastig geraakt door Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode fout.


Nu zijn er alle kansen dat u ook al een aantal voorzorgsmaatregelen ook niet kan besparen en u krijgt Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode probleem in uw Outlook e-mail client en u wordt geconfronteerd met PST-bestand corruptie en beschadiging. Dus u moet de handmatige stap weten door middel waarvan u uw corrupte pst-bestanden kunt repareren:


Er is een gereedschap Inbox reparatie tool (scanpst.exe) die door Microsoft wordt verstrekt om corrupte PST-problemen op te lossen. Maar in de meeste gevallen werkt het niet. Als een probleem als Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode optreedt, wordt het gereedschap Inbox Repair (scanpst.exe) gebruikt, maar het is niet altijd succesvol. Er zijn beperkingen van het scanpst.exe-gereedschap en u moet de beperkingen kennen, die als volgt zijn:

 • It kan alleen basic corruptie van de hoofdkop repareren: dit gratis gereedschap voor het repareren van de inbox (scanpst.exe) is alleen bedoeld om de kleine corruptie te repareren zoals kopteksten en het hele gebroken bestand niet kan repareren. Daarom wordt het beschouwd als ondoeltreffend voor Outlook-problemen.
 • It valt in geval van oversize bestanden: als er een oversize PST-bestand is, collapse scanpst.exe als het repareren van oversize-bestand is buiten de mogelijkheden ervan en dus resulteren in verschillende fouten die ertoe leiden dat het probleem Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode niet wordt opgelost.
 • De foutmelding wordt niet weergegeven wanneer Outlook klagt: het mislukt meestal de fouten scannen en meldt dus geen fout in het PST-bestand, maar Outlook blijft klagen.
 • Gebruik weinig gegevens tijdens herstel: het kan de volledige gegevens niet herstellen omdat het een deel van de gegevens verliest tijdens het herstel. Het is niet in staat gegevens intact te houden, terwijl ingewikkeld proces van dataherstel. Het is geen betrouwbaar hulpmiddel en u kunt het niet vertrouwen om uw Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode probleem en fout op te lossen.

OPMERKING: Het is dus niet makkelijk voor u om het inbox reparatieprogramma (scanpst.exe) te gebruiken om het probleem Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode op te lossen. U heeft professionele PST Repair-software nodig om Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode probleem op te lossen en uw corrupte / beschadigde PST-bestanden te repareren. We zullen nu de verschillende kenmerken en voordelen van PST Repair-software voor u bespreken.

Outlook PST Repair Tool / software is een briljant tool van derden die kan omgaan met elk Outlook-gerelateerd probleem en fix Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode fout inclusief alle andere corruptie en bijbehorende problemen. Hierna besproken zijn enkele vooraanstaande kenmerken van dit uitstekende hulpmiddel:

 • It kan alle gebroken PST-bestanden en e-mails herstellen, ongeacht het niveau van de ernst
 • Het herstelt ook extra Outlook-items zoals contacten, agenda’s, taken en tijdschriften, enzovoort. Het oplossen van uw Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode fout.
 • Het kan zelfs wachtwoord beveiligde gegevens herstellen
 • Het bevat ook zelfs per ongeluk verwijderde bestanden
 • Het herstelt alle gegevens in de oorspronkelijke staat
 • Het biedt gegevens op de gewenste locatie op te slaan
 • Het biedt een optie om de gegevens op te slaan in HTML-formaat
 • De bestanden kunnen worden opgesplitst om oversize PST-bestanden te herstellen
 • Het heeft een zelfbeschrijvende en interactieve gebruikersinterface
 • Dit is een makkelijk te gebruiken hulpmiddel dat door een beginner kan worden beheerd
 • Dit wordt geleverd met een gratis demo versie die kan testen dat uw Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode is opgelost.
 • Compatibel met alle Windows-edities – Windows XP, Vista, Server 2003, 7 en de nieuwste Windows 8
 • Supports alle Outlook platforms – Outlook 2016,2013, 2010, 2007, 2003, 2002, 2000 enz
 • TECH VERSION Exporteert gerepareerd PST-bestand in Office 365-formaat

Hoe Outlook PST Repair Software werkt om het Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode probleem te ontdoen

Outlook PST Repair Software is een zeer sterk hulpmiddel, want het kan zelfs de wachtwoord beveiligde bestanden ophalen en per ongeluk verwijderde bestanden. Een team van deskundige en ervaren softwareontwikkelaars heeft dit gereedschap ontworpen met robuuste algoritmen en moderne technieken om het Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode probleem op elk niveau op te lossen. Tegelijkertijd heeft het een zelfverhelderende interface, waardoor het een eenvoudig gereedschap is dat ook door een beginner kan worden bediend. Bovendien is het compatibel met alle Windows en alle Outlook platforms. En als u de efficiëntie wilt beoordelen, kunt u de gratis demo-versie proberen. Deze demo-versie zal alle gebroken bestanden repareren, Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode fouten herstellen en ze herstellen van de meest ernstige vorm van corruptie. Daarna zal het een voorbeeld van de herstelde bestanden genereren met alle details. Maar het komt niet met een optie om de bestanden op te slaan. Om de gerepareerde en herstelde bestanden op te slaan, moet u de licentiesleutels van de software aanschaffen. Hierdoor wordt de Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode -fout van Outlook opgelost en worden de bestanden teruggezet voor gebruik zoals gewenst.

Conclusie: dus nu heb je alle methoden en trucs om je corrupte / beschadigde PST-bestanden te herstellen. Als u de Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode fout geconfronteerd heeft, dan kunt u nu PST Repair-software gebruiken en uw gegevens terugvinden.


Gebruikershandleiding voor het uitvoeren van PST Repair-software om de Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode -fout te ontdoen


Stap 1: Download en installeer Outlook Repair Tool met behulp van de installatie wizard. Start vervolgens de software


Stap 2: Klik op de ‘Select Outlook File’ knop om te zoeken naar het beschadigde of corrupte PST-bestand dat u wilt repareren en herstellen. Klik nu op de knop Start om het scanproces van het bestand te starten.

Stap 3: U kunt de status van de scan zien in de voortgangsbalk onderaan de interface van de software. Er is ook een STOP knop. U kunt op hetzelfde klikken om de scan te stoppen wanneer u dat wilt


Stap 4: Het scannen duurt niet meer dan een paar minuten, omdat het veel scannemethoden heeft die sneller maar volledig scannen. Zodra het scannen is afgelopen, ziet u een lijst met herstelbare items in het linkerdeel van de interface. Klik op een of ander om het voorbeeld van hetzelfde te zien

Stap 5: Kies nu de items in het linker navigatievenster en geef een map of bestemming op om de herstelde items op te slaan. Klik op de knop Opgeroepen bestand opslaan bovenaan het venster, gevolgd door de OK-knop om dit te doenStap 6: Laat de software alle bestanden in de vorige stap opslaan. Klik nu op de knop Recoveren om het herstelproces te starten

Stap 7: Last but not least, het gereedschap toont u de herstelstatus en informatie over het bestemmingspad, samen met de totale bestandsgrootte van de gerepareerde items.

Stap 8: Bestanden worden nu opgeslagen op de gewenste bestemming.

Door deze automatische software en een eenvoudige gebruikershandleiding te gebruiken, kunt u uw oplossing voor Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode krijgen. Krijg uw verloren pst-gegevens terug met deze eenvoudige stappen.

Klik hier om software te downloaden en fix Outlook Subfolders is not Appearing in Cached mode Error

https://www.pstrepairfix.com
https://dk.pstrepairfix.com
https://ar.pstrepairfix.com
https://it.pstrepairfix.com
https://es.pstrepairfix.com
https://jp.pstrepairfix.com
https://pt.pstrepairfix.com
https://de.pstrepairfix.com
https://fr.pstrepairfix.com
https://pl.pstrepairfix.com