Servicevoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website gaat u akkoord om gebonden te zijn door deze website Algemene Voorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden om deze site te gebruiken of toegang te krijgen. De materialen op deze website zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik de licentie

1. Er wordt toestemming verleend om één exemplaar van de materialen (informatie of software) tijdelijk te downloaden op de website van nl.pstrepairfix.com voor persoonlijke, niet-commerciële overgangsopdrachten. Dit is de toekenning van een vergunning, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

  •     De materialen wijzigen of kopiëren
  •     Gebruik de materialen voor commercieel doel, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  •     Poging om software op de website van nl.pstrepairfix.com te decompileren of reverse te maken;
  •     Verwijder eventuele auteursrechten of andere eigendomsnotities van de materialen; of
  •     Breng de materialen over aan een andere persoon of “spiegel” de materialen op een andere server.

2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreden en kan op elk moment door nl.pstrepairfix.com beëindigd worden. Bij het beëindigen van uw weergave van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen in uw bezit, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

1. De materialen op de website worden geleverd “zoals het is”. Site geeft geen garanties, uitgedrukt of impliciet, en ontneemt hierbij en ontkent alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder garandeert nl.pstrepairfix.com geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op zijn internetwebsite of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op websites die verband houden met deze site.

4. Beperkingen

In geen geval zal deze site of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor eventuele schade (met inbegrip van, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst of door bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om de materialen te gebruiken op nl.pstrepairfix.com’s Website, ook al is nl.pstrepairfix.com of een vertegenwoordiger van nl.pstrepairfix.com mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on web site could include technical, typographical, or photographic errors. Site does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. nl.pstrepairfix.com may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Site does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

Site has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the site. Use of any such linked web site is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

Site may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to Site web site shall be governed by the laws of the State of Delhi, India without regard to its conflict of law provisions.